تاریخچه و ارزیابی سرقفلی و حقوق تجاری در ایران

تاریخچه و ارزیابی سرقفلی و حقوق تجاری در ایران

تاریخچه و ارزیابی سرقفلی و حقوق تجاری در ایران

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۷
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
از سال ۱۳۱۷ واژه های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین تجاری ایران با عناوین مختلف ظهور یافته است. و یکی از مفاهیم پیچیده در مباحث حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری رشته عمران و نقشه برداری می باشد. در این مقاله سعی شده است مباحث حقوقی در حد آشنایی ذکر شود. وبیشتر مطالب با ذکر مثال های عملی به نحوه محاسبه این دو حق با عنایت به قوانین موجود و معتبر درایران پرداخته شود.آنچه مسلم است به مانند…