پاورپوینت طرح معماری مجتمع مسکونی خیام(مشهد)

پاورپوینت طرح معماری مجتمع مسکونی خیام(مشهد)

پاورپوینت طرح معماری مجتمع مسکونی خیام(مشهد)

عنوان: پاورپوینت طرح معماری مجتمع مسکونی خیام(مشهد)فرمت فایل: ppt
تعداد اسلاید: ۷۴
توضیحات
بررسی موقعیت استقرار سایت:
nنزديكي به مراكز اداري و تجاري شهر
nشريانهاي اصلي شهر مجاور
nآب و هواي مناسب
nارامش محيط و فاصله گرفتن از شريان اصلي شهر
nهمجواريها:اداري.آموزشي.خدماتي.مسكوني n n
سايت در مقياس منطقه:
nهمجواري با شريانهاي اصلي شهر(مراكز تجاري)
nدانه بندي تجمع چند مجتمع مسكوني(مجتمع ۶۰۰ مرتفع-مجتمع شركت گاز-حوزه اداري –آموزشي-خدماتي…