فن بیان و شیوه ارتباط موثر

فن بیان و شیوه ارتباط موثر

فن بیان و شیوه ارتباط موثر

اصول سخن گفتن موثرتاثیرسخن و نفوذ کلام …..
این کتاب شیوه برقراری ارتباط شما با دیگران ،که یکی از موثرترین عوامل موفقیت است را دگرگون خواهد کرد…
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه…