مقاله حسابداري استهلاك (كارورزي حسابداري)

مقاله حسابداري استهلاك (كارورزي حسابداري)

مقاله حسابداري استهلاك (كارورزي حسابداري)

مقاله حسابداري استهلاك (كارورزي حسابداري)…

دیه زن و مرد، برابری یا عدم برابری

دیه زن و مرد، برابری یا عدم برابری

دیه زن و مرد، برابری یا عدم برابری

عنوان مقاله : دیه زن و مرد، برابری یا عدم برابریقالب بندی : Word
قیمت : ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و…