جاذبه متقابل و انتخاب همسر

جاذبه متقابل  و انتخاب همسر

جاذبه متقابل و انتخاب همسر

عنوان تحقیق: جاذبه متقابل و انتخاب همسرقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۳
قسمتی از متن:
اگر چه عاطفه مثبت از هر سعي و عاطفه مثبت بر انگيخته شده به وسيله در معرض قرار گرفتن مكرر، گرايش به منجر شدن به جاذبه دارند، اما هميشه كار بر اين روال نيست. بعضي اوقات مردم با فردي كه در تمام طول نيم سال تحصيلي در كنار او نشسته يا كسي كه در آپارتمان بغلي آنها زندگي مي‌كند، تعامل برقرار مي‌كنند و گاهي ممكن است به سوي كسي جذب شويد كه در مجاورت شما نيست. خوش…