روش تحقیق و پاورپوینت بررسی نقش مرگ والدين بر پرخاشگری و افسردگی و بررسی عوامل استرس زا در مرگ عزيزان

روش تحقیق و پاورپوینت بررسی نقش مرگ  والدين بر پرخاشگری و افسردگی و بررسی عوامل استرس زا در مرگ عزيزان

روش تحقیق و پاورپوینت بررسی نقش مرگ والدين بر پرخاشگری و افسردگی و بررسی عوامل استرس زا در مرگ عزيزان

•مقدمه:•مرگ بعنوان یکی از پدیده های مهم و تاثیر گذار در حوزه روانشناسی نقش ونگاه تازه ای را بوجود آورده است ،هرچند آسیب جزئی از زندگی همه می باشد به گونه ای که عوارض انواع خاصی از آسیب و ضایعات استثنایی به قدری تکان دهنده و با دوام هستند که نام و طبقه تشخیصی خاصی در آسیب روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه به آن اختصاص یافته است(روزنهان و سلیگمن،به نقل از سید محمدی،(۱۳۸۶٫
•هر چند تاکنون در مورد نوع حادثه برای تشخیص این نوع اختلال بحث…