تقویت حیا در کودکان

تقویت حیا در کودکان

تقویت حیا در کودکان

شخص های تربیت اسلامی  
تقویت حیا در کودکان 
 
راههای علاقه مند کردن کودکان به حیا 
 
کسی که حیا ندارد دین ندارد 
اگر نگران آینده فرشته های کوچکمان هستیم پس با فکر و برنامه ریزی بزرگشان کنیم 
برنامه ای بلند مدت برای خانواده ها ، مربیان ؛ معلمان و هر کسی که دغدغه آینده ی فرزندش را دارد که 
با عمل به این برنامه حیا در کودک ما تقویت شده و در وجود او نهادینه می شود 
 
 
جامع ******کامل ********کاربردی 
 
نوع فایل :…

تقویت ایمان به غیب در کودکان

تقویت ایمان به غیب در کودکان

تقویت ایمان به غیب در کودکان

شاخص های مهم تربیت اسلامی  
 
تقویت ایمان به غیب در کودکان
 
 
ایمان به چیزهایی که دیده نمی شوند
خدا ،  ملائکه 
 
بهشت  وجهنم
 
وحی و لوایح محفوظ
 
این دوره تربیتی بلند مدت کودکان است
حداقل سه سال راهکار های دین را بکار برده
تا آینده فرزندتان پر از خوبی شود
کودکان خود را دینی تربیت کنید
تربیت را به دست تلویزیون و گوشی و فضای مجازی ندهید
راههای تقویت ایمان به غیب
 
ممکن شدن غیر ممکن ها برای خدا
وعده…