کاربردهای پروتکل MOS

کاربردهای پروتکل MOS

کاربردهای پروتکل MOS

عنوان مقاله: کاربردهای پروتکل MOSقالب بندی: WORD
فهرست:
آشنایی با MOS Protocol
معماری MOS
طرح معماری MOS
MOS Profile
مزایای معماری MOS
کاربرد پروتکل MOS
MOS و تلاش AP
MOS و تلاش BBC
نقش MOS در آینده
جمع بندی
منابع و مراجع…

مديريت خطر Risk managment و خطاهاي پزشكي Medical Errors

مديريت خطر Risk managment و خطاهاي پزشكي Medical  Errors

مديريت خطر Risk managment و خطاهاي پزشكي Medical Errors

عنوان مقاله: مديريت خطر و خطاهاي پزشكي قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۴۰
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر:
مدیریت خطر (ریسک)
بعد از مطالعه اين جزوه ،فرد بايستي جواب سوالات زير را بداند.
مدیریت ریسک (خطر) چیست؟
مسئولیت آن در سازمان شما با چه کسی است؟
چه اتفاقي بدي ممكن است رخ دهد؟
احتمال آن چقدر است؟
خسارت آن چه مقدار است؟
در مورد آن چه كاري مي‌توان انجام داد؟
فهرست:
فراوانی و شیوع خطا های پزشکی
هزینه مراقبت ناایمن
میزان عوارض جانبی ۲-۴ درصد به…