با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی …… را درمان کنم؟

با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی ...... را درمان کنم؟

با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی …… را درمان کنم؟

چکیده  
در این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس دیکته نویسی دانش‌آموزی به نام ……. که در پایه اول مشغول به تحصیل است ، می باشد. با بررسی علل و علائم ضعف دیکته‌نویسی در دانش‌آموز متوجه شدم مشکل دانش‌آموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بی‌دقتی او می‌باشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه کردم که با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود دیکته دانش‌آموز مشاهده نمودم ومتوجه شدم که کارهای…