نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا (۱۰ص)

نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا (۱۰ص)

نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا (۱۰ص)

عنوان: مقاله نظر غیر مسلمانان درباره عاشوراصفحات:  ۱۰ صفحه
فرمت: word

هزینه دانلود: انتهای صفحه

شامل: مقدمه،توضیحات می باشد.
  ——————-
قسمتی از مقاله نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا :
 می توان فهمید که امام حسین نه فقط مربوط به شیعیان و ایرانیان بلکه متعلق به همه انسان هایی است که آزاد فکر می کنند.آزاد زندگی می کنند و آزاد می میرند. حتی اگر در دوردست ترین نقاط از ما باشند. نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا
دكتر ژوزف…

مقاله حکومت جهانی حضرت مهدی

مقاله حکومت جهانی حضرت مهدی

مقاله حکومت جهانی حضرت مهدی

فهرست مطالبعنوان صفحه
 
فصل اول:طرح تحقیق
۱- ضرورت و اهمیت موضوع.. ۱
۲- سابقه و پيشينه موضوع.. ۲
۳- سؤال های تحقیق… ۳
۴-فرضیه های تحقیق… ۳
۵-تعریف مفاهیم کلیدی… ۴
۶-نوع روش تحقیق… ۴
۷- منطقه تمرکز تحقیق… ۵
۸- سازماندهي… ۵
۹- نتيجه گيري… ۶
 
فصل دوم:ویژگی های حکومت حضرت مهدي (عج)
معرفی امام. ۷
حکومت و پیامدهای آن.. ۸
 
فصل سوم :آمادگیهای لازم برای حکومت حضرت مهدی(عج)
۱- آمادگی فکری و فرهنگی… ۱۰
۲- آمادگیهای اجتماعی… ۱۱
۳- آمادگیهای تکنولوژی و…

انبارداری شرکت سایپا

انبارداری شرکت سایپا

انبارداری شرکت سایپا

عنوان پروژه : انبارداری شرکت سایپاقالب بندی : Word
قیمت : ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر : مواد مصالح یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می دهد. به این جهت موفقیت موسسات صنعتی تا حدی صنعتی تا حدی منوط برداشتن سازمان مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد و ایجاد دستگاه حسابداری کالا برای اعمال نظارت موثر روی مصرف مواد و موجودی جنسی خواهد بود. اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک…